Våra tjänster

Våtmarkscentrum har stor erfarenhet av anläggning och restaurering av våtmarker. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda paketlösningar från planering och projektering till genomförande och uppföljning.

I vårt utbud ingår

 • Anläggning och restaurering av våtmarker

 • Underhåll av våtmarker

 • Ritningar och rådgivning för fågeltorn, gömsle och andra byggnationer

 • Underhåll av strandängar, kvävefällor, och sedimentationsdammar

 • Planering

 • Inventeringar

 • Projektering

 • Rådgivning vid växtval och plantering

 • Ansökningar för finansiering

 • Samråd med tillståndsmyndigheter

 • Tillståndsansökningar

 • Miljökonsekvensbeskrivningar

 • Samordning

 • Dokumentation

 • Skötselplaner

 • Uppföljning