Sunnanäng Miljömedia


Staffan Müller
har arbetat som kommunekolog i Leksand sedan mitten av 1980-talet och arbetar f.n. som naturvårdsförvaltare i samma kommun. Han har bland annat skapat ett 10-tal kommunala naturreservat och skrivit skötselplaner för dessa. Staffan har också ansvarat för Limsjöns restaurering, gjort EU-ansökningar för EU’s program mål 5, och mål 2 samt NATURA 2000.

Han är också aktiv i utvecklingen av naturturismen inom Leksands kommun. 1996 startade Staffan ett miljökonsultföretag, Sunnanäng MiljöMedia, där han arbetar med inventering och upprättande av skötselplaner, projektering av sjörestaureringar, fågeltorn, rastplatser, information, vandringsleder med” tillgänglighet för alla” etc.

Mellan 1999 – 2001 var Staffan verksam som chef på Naturvårdsverkets platskontor vid Hornborgasjön.


Privat är Staffan Müller engagerad i det ideella fågelskyddsarbetet i landet. Han har varit ordförande i Leksands fågelklubb i mer än 25år. För närvarande är Staffan projektledare för det lokala engagemanget för våtmarker, vinterfåglar samt vitryggig hackspett http://leksandsfagelklubb.se

För Dalarnas Ornitologiska Förening/DOF har Staffan ansvar för ett lövskogsprojekt i länet. http://www.dofnet.se

Engagemanget inom Sveriges Ornitologiska Förening/SOF innebär främst ett huvudansvar för den årliga vinterfågelmatningskampanj som bedrivs inom Fågelintressekommittén. Syftet är att mobilisera så många som möjligt av medborgarna att rapportera sina vinterfåglar i trädgården (2013 var det ca 20 000 rapportörer!).

http://www.sofnet.org


Sunnanäng MiljöMedia är en enskild firma som sedan 1996 arbetar med våtmarks- och fågelprojekt. Under åren har ett 100-tal förstudier och projekt genomförts.

Exempel på uppdrag:

 • Tåkern/Vadstena

 • Segerstad/Karlstad

 • Umedeltat/Umeå

 • Brånsjön/Vännäs

 • Norrviken/Mora

 • Funneshultssjön/Ljungskile

 • Ålsjön/Söderhamn

 • Guöviken/Karlskrona

 • Tysjöarna/Östersund

 • Rosenkälla/Linköping

 • Kyrkbytjärn/Falun

 • Eskön/Gävle

 • Bysjön/Hofors

 • Vistaholm/Falköping

 • Fiskumvannet/Drammen Norge


Kontaktuppgifter:        Staffan Müller
Zinkvägen 5
793 41 INSJÖN
0247 – 406 03, 070 – 3 222 345

staffan.myller@ telia.com