Svenskt Våtmarkscentrum

Svenskt Våtmarkscentrum är ett nätverk där vi har samlat kunskap och erfarenhet med specialisering på våtmarksfrågor. I samarbetet ingår LVR AB, Sunnanäng Miljömedia, Firma Hans von Essen och Miljöbyrån i Söderhamn. Vi arbetar brett med olika våtmarksprojekt inom miljö- och naturvårdsområdet.

Bland våra uppdragsgivare finns kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket, Trafikverket och privata markägare.