Miljöbyrån

Monica Niklasson är biolog och har arbetat med miljöfrågor sedan slutet av 1980-talet. Hon arbetade med forskning och utbildning i Sverige och utomlands under 80- och 90-talet. Till Söderhamn kom Monica 1999 för att arbeta som ekolog på miljöprojektet Gröna Huset.

Efter projektets slut startade hon ett miljökonsultföretag, Miljöbyrån i Söderhamn, som utför miljötjänster åt företag, organisationer och myndigheter. Parallellt fortsatte hon att arbeta deltid med miljöfrågor i flera kommuner.

CV Monica Niklasson

• 2011- – Miljörådgivare/miljökonsult, Miljöbyrån i Söderhamn
• 2009-2010 – Projektledare Uthållig kommun, Dalarna/Gävleborg
• 2008-2009 – Miljöstrateg, Ljungby kommun
• 2005-2008 – Miljöstrateg/kommunekolog, Söderhamns kommun
• 2002-2004 – Miljörådgivare/miljökonsult, Miljöbyrån i Söderhamn
• 1999-2001 – Ekolog vid Gröna Huset i Söderhamn
• 1997-1999 – Forskare vid Naturhistoriskt Museum i Århus, Danmark
• 1996-1997 – Vetenskaplig rådgivare vid Phuket Marine Biological Center i Thailand
• 1995-1996 – Gästforskare vid Danmarks Miljöundersökningar i Silkeborg, Danmark
• 1995 – Doktorsexamen i Biologi vid Lunds Universitet


Miljöbyrån i Söderhamn är en enskild firma som arbetar brett med miljöfrågor, ofta i samarbete med andra konsulter. Mer information om företaget finns på www.miljobyran.org

Exempel på uppdrag:

Hudiksvalls kommun – Ansökan om energieffektiviseringsbidrag och utformning av kommunens energieffektiviseringsstrategi
Ljungby kommun
– Bilpoolutredning och resepolicy
Länsstyrelsen i Västmanland –
samordning av ansökan till EU för LIFE-projektet MIA
Söderhamns kommun –
ansökningar (LIP-, KLIMP-projekt), administrering/information/ utvärdering av LIP-projekt (Granskärs våtmark), samordning av Våtmarksdagarna i Söderhamn 2007, klimatstrategi/energiplan, energieffektiviseringsstrategi, miljöbokslut och miljöutbildningar
Söderhamn NÄRA –
miljöledning, miljöutredning, internrevision och projektledning
John Deere Forestry AB
– Miljöledning, systematiskt arbetsmiljöarbete, internrevision, miljöutbildning, miljöinformation, säkerhetsdatablad, tillståndsansökan, miljökonsekvens-beskrivningar, brandskyddsplan, Environmental Site Assessments Phase I & II (ASTM E1527-05) och 5S-utbildningar
Marenordic –
internrevisioner, produktsäkerhetscertifikat, miljöutbildning, miljörapporter, tillståndsansökan och MKB