Firma Hans von Essen


Hans von Essen
har sedan 1973 arbetat med vattenbyggnation såsom invallning av åkermark mot sjöar och vattendrag, planering och byggnation av olika dammar:

bevattnings, renings och odlingsdammar, kvävefällor, viltvatten ,våtmarker, etc.

Många projekt har utförts i samarbete med Svensk Våtmarksfond.


Hans är initiativtagare till det förenklade systemet för vattennivåreglering och fiskvandring. Detta baseras på användandet av en lätt ”Munk”, (tillverkad i miljövänlig PE-plast), som han utvecklat och tagit fram tillsammans med Uponor. Även fisktrappan är av detta tåliga material.

Från premiäråret 1996 till och med idag har över 4 700 ha satts under vatten i södra och mellersta Sverige, med hjälp av dessa Munkar. I de flesta fallen har Hans svarat för projektering och beräkningar.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:


Rådgivning och byggande av: våtmarker, viltvatten, kvävefällor, odlingsdammar, och sedimenterings/utjämningsdammar.

Projektering av olika objekt inkl. dammvallsberäkningar etc.

Uppföljning i fält med kontroll, rådgivning, även färdig entreprenad.

Specialitet: Munkar med beräkningar och byggande.

Arbetsområde: Från Kiruna i norr, till Ystad i söder samt Finland, Norge, Danmark och England.

 
Firma: Hans von Essen

Ottarp 268 75 TÅGARP

Tel/fax 0418-50043

Mobil 0708-498194

E-post: hases.munkar@telia.com

Rådgivning , Beräkningar , Offerter.

Försäljning Munkar och fisktrappor