10 tons flytgrävare

Här är vår 10 tons flytgrävare vid färdigställande av kvävefällor i kulturlandet Skåne.