Amfibietraktor

AM-Track i Ålsjön, Söderhamns kommun. Amfibietraktorer fungerar i de flesta våtmarksfräsningar. Dessa maskiner är byggda för detta ändamål, d v s med tanke på ett miljöriktigt sätt att bearbeta våtmarker. De flyter på vattenytan. Bekämpning av flytbladväxter gynnar bl a den submersa fotosyntesen.