Stubbfräs

Umedeltat får påhälsning av vår stubbfräs.