Helikopter

Vår helikopter används vid många projekt för översyn av områden, fotografering mm.